Abelia xgrandiflora x Abelia parvifolia (ABELI_GPA)